Onderhoud en de daarbij behorende kosten kunnen wij inzichtelijk maken door middel van een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) met de daarbij behorende begroting. Voor het opstellen van een MJOP wordt er eerst een bouwkundige inspectie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen.

Zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Vermoeden van verborgen gebreken zullen worden aangegeven. Van de herstelkosten en/of onderhoudskosten zal een begroting worden gemaakt en de kosten uit deze begroting zullen worden verwerkt in een meerjaren onderhoudsplanning zodat de uitgaven en reserveringen van de komende jaren inzichtelijk zijn.

GGD Zwolle

De Roo Bouw Advies biedt een groot aantal diensten aan om u als klant te ondersteunen vanaf de initiatief fase tot aan de uiteindelijke oplevering van uw plan. Door onze verscheidenheid aan klanten volgen wij de ontwikkelingen in de markt nauwgezet.