Onderhoud en de daarbij behorende kosten kunnen wij inzichtelijk maken door middel van een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) met de daarbij behorende begroting. Voor het opstellen van een MJOP wordt er eerst een bouwkundige inspectie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen.

Zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Vermoeden van verborgen gebreken zullen worden aangegeven. Van de herstelkosten en/of onderhoudskosten zal een begroting worden gemaakt en de kosten uit deze begroting zullen worden verwerkt in een meerjaren onderhoudsplanning zodat de uitgaven en reserveringen van de komende jaren inzichtelijk zijn.

GGD Zwolle

De Roo Bouw Advies biedt een groot aantal diensten aan om u als klant te ondersteunen op het gebied van bouwkosten vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de financiële afhandeling van uw bouwproject. Op deze afdeling worden de volgende diensten geleverd:

Gelders archief Arnhem
Centrumplan Epe
De Villa 's Heerenloo

Hierin ondersteunen wij u in alle bouwkundige vraagstukken voor en tijdens de uitvoering van uw project. Op deze afdeling worden de volgende diensten geleverd:

  • In het voortraject helpen bij de ontwikkeling van een bouwplan;
  • Het bewaken van het budget in de ontwikkelingsfase en tijdens de bouw;
  • Het begeleiden van het bouwproces;
  • Het voorkomen en zo nodig oplossen van problemen welke ontstaan tijdens de bouw;
  • Het houden en leiden van bouwvergaderingen, afspraken vastleggen en controleren of afspraken worden nagekomen;
  • De vooroplevering;
  • De eindoplevering.

GGD Zwolle
Acec gebouw Apeldoorn
Restaurant De Smoezer Apeldoorn

Wij bieden u ondersteuning in het doolhof van de Nederlandse regelgeving. Wij weten de regelgeving waaronder het bouwbesluit met de daarbij behorende NEN- normen toe te passen op uw project. Ook valt te denken aan specifiekere projecten als sporthallen met de geldende normen van NOC-NSF.

Sporthal Zuiderpark
Beukbergen

Wij zijn geen ontwerp bureau maar kunnen wel uw bouwkundig tekenwerk verzorgen van opname en inmeten tot het uitwerken van plattegronden, doorsneden en gevels. Tevens verzorgen wij geregeld de aanvraag van omgevingsvergunningen voor uiteenlopende projecten inclusief de benodigde bouwbesluitberekeningen.

City Side Apartments Rustenburgstraat
Beukbergen

Door de veranderende markt en de vraag naar duurzame oplossingen adviseren wij nu ook op het gebied van energetische maatregelen en toetsen wij tevens deze voorstellen doormiddel van diverse programmatuur, o.a. lineaire warmteverlies- en warmte weerstandberekeningen, om zodoende uw vastgoed op de juiste manier toekomst bestendig en duurzaam te maken.

Daarnaast kunnen wij een akoestisch onderzoek uitvoeren met de daarbij behorende apparatuur.

Duifje Arnhem

De Roo Bouw Advies biedt een groot aantal diensten aan om u als klant te ondersteunen vanaf de initiatief fase tot aan de uiteindelijke oplevering van uw plan. Door onze verscheidenheid aan klanten volgen wij de ontwikkelingen in de markt nauwgezet.